SILBATO METALICO CON CORDON

METAL WHISTLE W/ CORD